fbpx
+385 91 601 3708 info@ritz-estetika.com

Politika privatnosti

RITZ ESTETIKA d.o.o., poliklinika za njegu i održavanje tijela, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 50, MB: 05410894, OIB: 51956944841 (u daljnjem tekstu: RITZ ESTETIKA d.o.o.), sukladno odredbama čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) te odredbama čl. 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obavještava sve korisnike o obradi osobnih podataka te donosi

Izjavu o privatnosti

Vrijedi od svibanja 2022. (verzija 1.0)

Ova se Izjava o privatnosti odnosi na RITZ ESTETIKA d.o.o. i sve povezane internetske stranice i druge aplikacije. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako RITZ ESTETIKA d.o.o. prikuplja i koristi informacije koje mogu uključivati osobne podatke koje koristi na svojim internetskim stranicama i koje uključuju, ali nisu ograničene samo na: www.ritz-estetika.com, te bilo koje druge internetske stranice ili aplikacije dostupne preko interneta koje se nalaze u poddomeni ritz-estetika.com, korištenjem mrežnog preglednika, prijenosa podataka ili komunikacije e–poštom s domene ili na domenu ritz-estetika.com. Također, opisuje dostupne izbore u vezi s korištenjem osobnih podataka korisnika i načinom na koji korisnik može pristupiti i ažurirati te podatke.

Ova Izjava o privatnosti objavljena je na stranici www.ritz-estetika.com i primjenjuje se na sve korisnike usluga RITZ ESTETIKE u pogledu privatnosti, posebno u svezi Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi, te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže, RITZ ESTETIKA na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetskih stranica www.ritz-estetika.com moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj…

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

RITZ ESTETIKA prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica.

RITZ ESTETIKA prikuplja podatke o klijentu i izvan ovog web-mjesta na temelju obrazaca upitnika, uz suglasnost klijenta i u svrhe navedene u tim obrascima.

Prikupljene podatke, kao i podatke koji su dobiveni na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom, RITZ ESTETIKA obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja web stranica i pružanja željenih usluga te kako bi pružila informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti. RITZ ESTETIKA može koristiti navedene podatke kako bi korisniku pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica osobnim sklonostima i interesima.

RITZ ESTETIKA ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, RITZ ESTETIKA može dijeliti anonimizirane podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada osobnih podataka.

Ovime RITZ ESTETIKA ujedno informira korisnika da ima pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, te pravo da naknadno odustane od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju:

Ime, prezime, e–adresu, telefonski broj.

Videosnimke se mogu prikupljati u bilo kojem od naših prostora. Videosnimke se prikupljaju ponajprije za otkrivanje kvalitete, sigurnosti i prijevare. Na video snimci može biti registarska oznaka vašeg vozila.

Podaci o kreditnoj kartici (vrsta kartice, broj kreditne kartice, ime na kartici, datum isteka i sigurnosni kod) ako se za određenu uslugu nudi plaćanje kreditnom karticom u skladu s pravilima o kreditnoj kartici i obrađivačima kreditnih kartica.

Korisnik može uvijek odabrati koje osobne podatke (ako postoje) želi pružiti. Međutim, ako korisnik odluči ne pružiti određene pojedinosti, to može utjecati na neke od transakcija s RITZ ESTETIKOM.

Podaci koje prikupljamo automatski

Prilikom korištenja naše internetske stranice, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podatci. To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresu, lokaciju, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnički IF vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako korisnik na to pristajete i to izričito dopusti) i vrstu pregledanih podataka. Također, možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića.

Zadržavanje podataka

Zadržat ćemo podatke korisnika, koji mogu uključivati i osobne podatke, ako smatramo potrebnim – kako bismo pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radnje.

Svi osobni podatci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako korisnik ima pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka koje obrađujemo, može nas kontaktirati na info@ritz-estetika.com

Dostavni podatci iz našeg osnovnog logističkog računalnog sustava arhiviraju se (što znači da se vaši osobni podatci brišu iz sustava) automatski nakon razdoblja od 18 mjeseci računajući od mjeseca nakon što je pružena usluga.

Videosnimke automatski se brišu u roku od 60 dana računajući od dana njihova prikupljanja.

Čuvamo sve e–poruke trajno ili najmanje 11 godina jer mogu sadržavati informacije vezane uz pružanje usluga koje bi mogle biti važne za porez i moraju biti predočene poreznim tijelima u Republici Hrvatskoj. E–pošta je službeni oblik komunikacije i svaki zahtjev za ispravkom, brisanjem ili izmjenom podataka u e–porukama koji bi mogao uzrokovati nepobitne porezne rizike bit će automatski odbijen.

Sigurnost osobnih podataka

Internetska stranica www.ritz-estetika.com štiti osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Sve naše poslovne i internetske aplikacije i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

Primjena kolačića

Na internetskim stranicama www.ritz-estetika.com/ primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Više informacija o kolačićima možete saznati ovdje.

Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove Izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave, osim kolačića trećih strana. RITZ ESTETIKA zadržava pravo izmjene ove Izjave i pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku kako bi prenijela nove važne informacije te kako bi korisnik bio informiran o načinima na koje RITZ ESTETIKA na svojim internetskim stranicama štiti podatke. Sve izmjene ove Izjave o zaštiti privatnosti biti će dostupne na ovom mjestu

Mogućnosti i prava korisnika

RITZ ESTETIKA omogućuje korisniku kontrolu nad načinom na koji koristimo osobne podatke. To može učiniti na sljedeće načine:

  • korisnik može od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje čuvamo
  • korisnik nas može obavijestiti o promjenama osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje čuvamo
  • u određenim situacijama korisnik od nas može zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje čuvamo ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo osobne podatke
  • u određenim situacijama korisnik može od nas zatražiti da osobne podatke pošaljemo trećoj strani.

U slučaju kada upotrebljavamo osobne podatke na temelju privole, korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

Pitanja ili pritužbe

Ako korisnik ima pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom osobnih podataka ili želi ostvariti neka od prava koja ima u skladu s ovom Izjavom, može nas kontaktirati na info@ritz-estetika.com.
U slučaju pitanja ili pritužbi, također, može kontaktirati lokalno tijelo zaduženo za zaštitu podatka.

Dostavni podatci iz našeg osnovnog logističkog računalnog sustava arhiviraju se (što znači da se vaši osobni podatci brišu iz sustava) automatski nakon razdoblja od 18 mjeseci računajući od mjeseca nakon što je pružena usluga.

Videosnimke automatski se brišu u roku od 60 dana računajući od dana njihova prikupljanja.

Čuvamo sve e–poruke trajno ili najmanje 11 godina jer mogu sadržavati informacije vezane uz pružanje usluga koje bi mogle biti važne za porez i moraju biti predočene poreznim tijelima u Republici Hrvatskoj. E–pošta je službeni oblik komunikacije i svaki zahtjev za ispravkom, brisanjem ili izmjenom podataka u e–porukama koji bi mogao uzrokovati nepobitne porezne rizike bit će automatski odbijen.